16 Ιουλ. 2016

Ευχαριστήρια ανακοίνωση

Ο Α.Π.Σ. Νίκη Μεσημερίου ευχαριστεί το φαρμακείο της κας Ειρήνης Νιγδέλης που βρίσκεται στο Μεσημέρι για την προσφορά φαρμακευτικού υλικού στην ομάδα μας.