Λιόλιος Χαράλαμπος

Πρυνιάς Γρηγόριος

Μιχαηλίδης Κων/νος

Τόσκα Ίλβι

Γιάννης Κων/νος

Βέργος Κων/νος

Σαριαννίδης Κων/νος

Τσακιρίδης Νικόλαος

Μιχαηλίδης Χαράλαμπος

Σαριαννίδης Ιωάννης

Καμπουρίδης Ηλίας

Μιχαηλίδης Φίλιππος

Κυριακίδης Μιχαήλ -Λεωνίδας

Πρυνιάς Πέτρος

Καλλινικίδου Άννα

Τζαγκόλη Φίλιππος

Φιλιπποπολίτης Αρσένιος